Đối tác chính thức

HỘI ĐỒNG ANH - BRISTISH COUNCIL

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ IELTS

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ THÁNG 4/2019

 

IIG ĐÀ NẴNG

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TOEIC

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ THÁNG 7/2020

 

LANGUAGE LINK HÀ NỘI

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KNLNN 6 BẬC

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ THÁNG 1/2021