Đối tác

HỘI ĐỒNG ANH - BRISTISH COUNCIL

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ IELTS

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ THÁNG 4/2019

 

IIG ĐÀ NẴNG

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TOEIC

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ THÁNG 7/2020

 

LANGUAGE LINK HÀ NỘI

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ 2020