Lịch khai giảng dự kiến năm 2022

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
1
2
3
4 TIẾNG ANH GIAO TIẾP MIỄN PHÍ 100% - LUYỆN THI TIẾNG TRUNG
(Thứ Hai)
5 IELTS ONLINE CÁC CẤP ĐỘ
(Thứ Hai)
6
7 GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÁC CẤP ĐỘ
(Thứ Hai)
8
9
10
11 GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÁC CẤP ĐỘ
(Thứ Hai)
12
13 1. GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÁC CẤP ĐỘ - 2. LUYỆN THI TOEIC A2-B1
(Thứ Hai)
14 LUYỆN THI IELTS /TOEIC
(Thứ Hai)
15
16
17 GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÁC CẤP ĐỘ
(Thứ Ba)
18
19
20 GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÁC CẤP ĐỘ
(Thứ Bảy)
21
22
23
24
25 LUYỆN THI IELTS/TOEIC
(Thứ Năm)
26 LUYỆN THI IELTS 5.0-5.5
(Thứ Tư)
27
28 TOEIC A1 - A2 ONLINE
(Thứ Ba)
LUYỆN THI IELTS - LUYỆN THI TIẾNG TRUNG
(Chủ Nhật)
GIAO TIẾP CƠ BẢN 1.1
(Thứ Sáu)
29 TIẾNG HÀN GIAO TIẾP CƠ BẢN
(Thứ Hai)
30
31
Ghi chú:

Nhấp vào ô nội dung để hiển thị chi tiết