Liên hệ

Quý vị có nhu cầu được tư vấn, vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, hoặc thông qua Email, số điện thoại

Địa chỉ

P.308,Tầng 3, Nhà Đa Năng, Đại Học Nha Trang - 02 Tôn Thất Tùng

Hộp thư

ttnn@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Vị trí văn phòng

Hãy nhấp vào vị trí Địa điểm để được chỉ đường đi từ Cổng trường Đại học Nha Trang (A) đến Địa điểm đó (B)