KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG TIẾNG HÀN

KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG TIẾNG HÀN

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 17/4/2022

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 17/4/2022

Giới thiệu ra mắt CFL Study Group

Giới thiệu ra mắt CFL Study Group

Tổng kết sự kiện CFL Open Day 2021

Tổng kết sự kiện CFL Open Day 2021

Thông báo tuyển sinh các lớp IELTS, chuẩn bị cho đợt thi đầu năm 2022

Thông báo tuyển sinh các lớp IELTS, chuẩn bị cho đợt thi đầu năm 2022

Khai giảng lớp Tiếng Nga Giao tiếp Cơ bản, hợp tác cùng Sở Du lịch Tỉnh Khánh Hoà

Khai giảng lớp Tiếng Nga Giao tiếp Cơ bản, hợp tác cùng Sở Du lịch Tỉnh Khánh Hoà

Lịch khai giảng các khoá học tại NTU CFL tháng 10.2021

Lịch khai giảng các khoá học tại NTU CFL tháng 10.2021

Tập huấn ICT Approach in Language Teaching dành cho giáo viên

Tập huấn ICT Approach in Language Teaching dành cho giáo viên

Thi thử IELTS miễn phí cùng NTU-CFL

Thi thử IELTS miễn phí cùng NTU-CFL

HỌC BỔNG IELTS PRIZE 2021

HỌC BỔNG IELTS PRIZE 2021

Bài viết đã xem