Search

Chương trình đào tạo sinh viên NTU chuẩn A1/A2

Chương trình tiếng Anh chuẩn A1/A2 theo Khung năng lực Châu Âu

 

Nền tảng cho các bạn sinh viên tiếp cận tiếng Anh

Chương trình đào tạo tiếng Anh chuẩn A1/A2 theo Khung năng lực Châu Âu là một nền tảng vững chắc để các bạn sinh viên tiếp cận và phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình. Với mục tiêu tạo ra môi trường học tập sôi động và thú vị, chương trình này giúp bạn xây dựng nền tảng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp cơ bản và hiểu rõ các khía cạnh cơ bản của tiếng Anh.

Chương trình A1/A2 gồm

Chương trình học tiếng Anh chuẩn A1/A2 dựa trên Khung năng lực Châu Âu bao gồm những nội dung quan trọng để bạn tiếp cận và làm quen với tiếng Anh một cách tự tin. Chương trình này tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản bao gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết, cùng với việc nắm vững ngữ pháp và từ vựng cơ bản.

Mục tiêu chương trình học

Giúp các bạn sinh viên xây dựng sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Chương trình tập trung vào việc nâng cao khả năng nghe hiểu, nói lưu loát, đọc hiểu thông tin cơ bản và viết các bài văn ngắn đơn giản. Ngoài ra, chương trình cũng giúp bạn nắm vững ngữ pháp cơ bản và từ vựng thông dụng để có thể sử dụng trong các hoạt động hằng ngày.

Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh chuẩn A1/A2, bạn sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bạn sẽ có khả năng giao tiếp cơ bản trong các tình huống hàng ngày, như mua sắm, đặt hàng, hỏi đường và gặp gỡ bạn bè. Bạn cũng sẽ có khả năng hiểu và tham gia vào các cuộc trò chuyện đơn giản, đọc và hiểu các văn bản ngắn tiếng Anh, và viết các bài văn ngắn với các ý tưởng cơ bản. Kết quả đạt được từ chương trình học này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình và chinh phục những cấp độ tiếp theo trong tương lai.