Search

THÔNG BÁO V.V MUA SÁCH CHO CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ TẠI NTU

SÁCH LIFE (Tiếng Anh):

A1-A2: Đã có tại VP Trung tâm ngoại ngữ (P.308 - Nhà Đa Năng)

B1-B2: Mua tại thư viện trường

 

SÁCH VITAMIN (Tiếng Hàn):

Vitamin 1-2: Đã có tại VP Trung tâm ngoại ngữ (P.308 - Nhà Đa Năng)

 

SÁCH BOYA (Tiếng Trung):

Boya: Đã có tại VP Trung tâm ngoại ngữ (P.308 - Nhà Đa Năng)

 

SÁCH TIẾNG NHẬT :

Sách tiếng Nhật : Đã có tại VP Trung tâm ngoại ngữ (P.308 - Nhà Đa Năng)

 
  • Chia sẻ