Đội ngũ Giảng viên

TS. Trần Thị Minh Khánh

Giảng viên tiếng Anh - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng

Chức danh: Giảng viên

Kinh nghiệm: 18 năm giảng viên khoa Ngoại Ngữ- Đại học Nha Trang

13 năm giảng dạy IELTS,TOEIC, Cambridge.

 

ThS. Đỗ Vũ Hoàng Tâm

Giảng viên tiếng Anh - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ - Đại Học Quy Nhơn

Kinh nghiệm: Giảng viên Khoa ngoại ngữ - ĐH Nha trang, 4 năm giảng dạy IELTS, TOEIC

TS. Nguyễn Duy Sự

Giảng viên tiếng Pháp - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Tiến sỹ, Khoa học giáo dục, Trường ĐH Caen Basse, Pháp

Kinh nghiệm: 17 năm giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Nha Trang, 24 năm giảng dạy tiếng Pháp.

Johny Kelly

Giảng viên Tiếng Anh

Quốc tịch: Mỹ

Trình độ: Associate 

Kinh nghiệm: 3 năm giảng dạy ở Thái Lan, 6 năm dạy ở trung tâm anh ngữ tại Nha Trang. Hiện đang giảng dạy tiếng anh  giao tiếp ở Nha Trang.

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Giảng viên tiếng Hàn

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Tiến sĩ - Đại học Keimyung Hàn Quốc

Kinh nghiệm: 14 năm giảng dạy tiếng Hàn

ThS. Phạm Thị Minh Châu

Giảng viên tiếng Trung - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sỹ - Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

Kinh nghiệm: 15 năm giảng viên Khoa ngoại ngữ - ĐH Nha Trang, 15 năm giảng dạy tiếng Trung- HSK

Craig John David Bushell

Giảng viên tiếng Anh

Quốc tịch: Anh

Trình độ: Cử nhân - Đại học Canterbury

Kinh nghiệm: 20 năm giảng dạy TESOL, IELTS

Hansol Joo

Giảng viên tiếng Hàn

Quốc tịch: Hàn

Trình độ: Cử nhân - Đại học Wongkwang

Kinh nghiệm: 6 năm giảng dạy Hàn - Nhật

Youngmin Kwoun

Giảng viên tiếng Hàn

Quốc tịch: Hàn

Trình độ: Cử nhân - Đại học Konyang Cyber - Hàn Quốc

Kinh nghiệm: 5 năm giảng dạy tiếng Hàn

ThS. Võ Văn Khương

Giảng viên tiếng Anh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ - Đại học ngoại ngữ Huế

Kinh nghiệm: 5 năm giảng dạy IELTS, Cambridge

 

TS. Lê Thị Bảo Châu

Giảng viên tiếng Trung - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Tiến sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Quốc gia Chengchi Đài Loan (NCCU)

Kinh nghiệm: 10 năm giảng viên Khoa ngoại ngữ- Đại học Nha Trang; 10 năm giảng dạy tiếng Trung.

ThS. Đoàn Tôn Bảo Phúc

Giảng viên tiếng Anh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ - Đại học Ngoại Ngữ Huế

Kinh nghiệm: 5 năm giảng dạy IELTS, TOEIC

ThS. Lê Thị Thu Nga

Giảng viên tiếng Anh - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ Chuyên ngành Lý luận và PPGD tiếng Anh- ĐH Southern New Hamshire Hoa Kỳ

Kinh nghiệm: 6 năm giảng viên Khoa ngoại ngữ- ĐH Nha Trang, 10 năm giảng dạy tiếng Anh luyện thi CEFR, TOEIC

ThS. Đặng Hoàng Thi

Giảng viên tiếng Anh-ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Kinh nghiệm: Giảng viên Khoa ngoại ngữ- ĐH Nha Trang

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Giảng viên tiếng Anh- ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ Chuyên ngành Lý luận & PPGD tiếng anh

Kinh nghiệm: Giảng viên Khoa ngoại ngữ- ĐH Nha Trang

ThS. Phan Minh Đức

Giảng viên tiếng Nga-ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý Giáo dục

Kinh nghiệm: Giảng viên Khoa ngoại ngữ- ĐH Nha Trang

ThS. Trần Thị Cúc

Giảng viên tiếng Anh - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ - ĐH Ngoại Ngữ-ĐH Quốc Gia Hà Nội

Kinh nghiệm: giảng viên Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Nha Trang, 5 năm giảng dạy IELTS.

Lê Cao Hoàng Hà

Giảng viên tiếng Anh - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ 

Phạm Thị Hải Trang

Giảng viên tiếng Anh - ĐH Nha Trang

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ: Thạc sĩ 

Christopher Alan Parratt Parratt

Giảng viên tiếng Anh - ĐH Nha Trang

Kinh nghiệm: 
5 năm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam