Search

Đối tác

HỘI ĐỒNG ANH - BRISTISH COUNCIL

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ IELTS

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ THÁNG 4/2019

 

IIG ĐÀ NẴNG

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TOEIC

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ THÁNG 7/2020

 

LANGUAGE LINK HÀ NỘI

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ 2020

 

Sở y tế tỉnh Khánh Hòa

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TOEIC

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ 2021

 

SỞ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ GIAO TIẾP TIẾNG HÀN

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ 2022

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

LUYỆN THI VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TOEIC

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ 2022

 

VINPEARL CONDOTEL

LUYỆN THI VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TOEIC

ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC TỪ 2021